Deze website is eigendom van:

Dressed by Kirsten
Patrijslaan 6
4901 AT Waalwijk
Nederland
+31 (0)6 453 652 05

Kamer van Koophandel: 85412457
BTW Nummer: NL855071114B01

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (dressedbykirsten.nl en alle onderliggende en gelieerde pagina's) aantreft bij Dressed by Kirsten zijn gelicenceerd aan Dressed by Kirsten. Dressed by Kirsten is een geregistreerde handelsnaam in de vorm van een VOF.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informartie is niet toegestaan, tenzij hiervoor in beginsel uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dressed by Kirsten of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Dressed by Kirsten", mits copyright, handelsnaam en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet gebruikt wordt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Dressed by Kirsten voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken, verwijzen naar en reclame maken in welke zin dan ook is toegestaan. De eigenaar stelt het echter op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Verder zijn binnen deze webshop de "Algemene Voorwaarden Dressed by Kirsten" van toepassing. Als je iets koopt in onze webshop zorg er dan altijd voor dat u goed geïnformeerd bent. Lees de algemene voorwaarden dan ook daadwerkelijk alvorens u een aankoopt doet..

In geval van geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.